Targonca munkavédelem

A targoncavezető és környezetének védelme

Emelőgép Biztonsági Szabályzat

– Az alapszabályozási rendszer az Emelőgép Biztonsági Szabályzat (EBSZ), mely a mostani érvényes EBSZ a 47/1999. (VIII.4.) GM rendelet mellékletében található. A jelenlegi szabályozás elavult, majdnem 20 éves. Évek óta dolgozunk egy új EBSZ kidolgozásán, mely a mai kor igényeinek felel meg. Az EBSZ-ben megtalálható a legtöbb felmerülő kérdésre a válasz vagy pedig a forrás, hogy milyen egyéb szabályrendszerben kell keresni a válaszokat. – Két fő területe, a gépet illetve a kezelőt érintő kérdések.

Emelőgép fogalma az EBSZ szerint

Emelőgép az a szakaszos üzemű gépi vagy kézi (emberi erő) meghajtású szerkezet vagy berendezés, amely közvetlenül vagy segédeszközzel képes terhet emelni vagy süllyeszteni, azt kiindulási helyzetéből az érkezési helyére továbbítja.

Üzembehelyezés

A targoncát használat előtt a munkaterületen munkavédelmi szempontból üzembe kell helyezni. A munkavédelmi üzembe helyezés feltétele a munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat. A vizsgálat elvégzése munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenységnek minősül. Az eljárás során többek között ellenőrizni kell a berendezés kötelező dokumentációinak meglétét, továbbá meg kell határozni az emelőgép vagy targonca vizsgálati csoport számát az MSZ9750 szabvány szerint. Az üzembe helyezés elrendelését minden esetben az üzemeltető (vevő, bérlő, felhasználó) vállalkozás vezetőjének kell elvégeznie.

Korszerű belsőégésű targoncák

- Magyar nyelvű kezelési útmutató, amely vagy az adott típusú targoncára vagy a gépcsaládra vonatkozik.
- Európai Konformitás nyilatkozat (CE, EK nyilatkozat). A gyártó vagy forgalmazó nyilatkozik, hogy a használt targonca gyártása megfelel az európai szabványrendszernek. A dokumentum vagy pontosan az adott gyári számú, vagy adott típusú és gyári szám tartományba eső gépre vonatkozik. Ha a gépnek nincs CE nyilatkozata mert az Európai Uniós tagságunk előtti gyártású vagy más okok miatt, lehetőség van a minőségtanúsításra egy Bejelentett Szervezet – régi nevén Akkreditált Laboratórium – által elvégzett minősítő vizsgálat alapján kiállított tanúsítvánnyal.
- Targonca Üzemviteli Dokumentációja MSZ 16226: 2012
- Emelőgépnapló
- Üzembe helyezést elrendelőv jegyzőkönyv
- Vizsgálati jegyzőkönyvek

Targoncák időszakos vizsgálatai

Fő és szerkezeti vizsgálatok
Az MSZ9750 szabvány alapján meghatározott vizsgálati csoportszám (1-5) alapján szükséges a targoncák időszakos vizsgálatainak időpontját meghatározni. A fővizsgálatot két szerkezeti vizsgálat követi, majd újra a fővizsgálat következik az alábbi táblázat szerinti időközönként.

Időszakos vizsgálati csoportszám MSZ 9750 szerint Szerkezeti vizsgálatok időköze Fővizsgálat időköze
üzemóra hónap üzemóra hónap
1 1600 8 4800 24
2 1400 7 4200 21
3 1200 6 3600 18
4 800 4 2400 12
5 600 3 1800 9

A vizsgálati időközök közül az a mérvadó, amelyiket előbb éri el a targonca az üzemeltetés során.

Üzembehelyezés

A targoncát használat előtt a munkaterületen munkavédelmi szempontból üzembe kell helyezni. A munkavédelmi üzembe helyezés feltétele a munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat. A vizsgálat elvégzése munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenységnek minősül. Az eljárás során többek között ellenőrizni kell a berendezés kötelező dokumentációinak meglétét, továbbá meg kell határozni az emelőgép vagy targonca vizsgálati csoport számát az MSZ9750 szabvány szerint. Az üzembe helyezés elrendelését minden esetben az üzemeltető (vevő, bérlő, felhasználó) vállalkozás vezetőjének kell elvégeznie.

A vizsgálatokat végzők személyi feltételei
Fővizsgálatot és Időszakos biztonsági vizsgálatot emelőgép szakértő (GD36), míg a szerkezeti vizsgálatot emelőgép vizsgáló vagy emelőgép ügyintéző is végezheti.

Dokumentálás
Minden vizsgálatról jegyzőkönyvet kell készíteni. A szakértő a jegyzőkönyvben összesített értékelést ad, melyben egy állásfoglalásban megfogalmazza, hogy a berendezés a biztonságos üzemvitelre alkalmas vagy sem. A vizsgálatok megtörténtét valamint a vizsgálat értékelését dokumentálni kell az emelőgép-naplóban, továbbá az üzemviteli dokumentumban is.

Targonca műszakos vizsgálata

A targoncavezetőnek minden műszakkezdés előtt el kell végeznie a targoncán a „műszakos vizsgálatot” A vizsgálat leírását általában a kezelési utasítás vagy a targoncán elhelyezett ellenőrző lista tartalmazza. A vizsgálat eredményét a kezelő az emelőgép naplóban rögzíti (például “műszakos vizsgálat elvégezve, a gép megfelelt” szöveggel). Ha a kezelő hibát talál, köteles azt rögzíteni a naplóban és jelenteni a vezetőjének, akinek kötelessége intézkedni a hiba elhárításáról. A javítás megtörténtét szintén az emelőgép naplóban kell dokumentálni.

Teheremelés, cserélhető munkaszerelékek használata

- A targoncát minden esetben a berendezés terhelési diagramja alapján kell használni, figyelembe véve a teher tömegét, tömegközéppont-távolságát valamint az emelési magasságot. Miután a targoncák túlterhelésgátló rendszere nem figyeli a fenti paraméterek mindegyikét, ezért a kezelőnek különös gonddal kell eljárnia.
- Villahosszabbító vagy hosszú villa használata esetén a terhelési diagramot ki kell egészíteni nagyobb tömegközéppont távolságra, melyet kiszámolt adatokkal támasztunk alá.
- Megfogók ( bála-, tekercsfogók) használata esetén új terhelési diagramot szükséges a gépre felerősíteni, amely tartalmazza a berendezésre telepített vagy ideiglenesen felszerelhető kiegészítő eszköz tömege és nyomatéka miatti megengedett terhelhetőség csökkenést is.
- Targonca villára húzható szerelőkosár használata esetén figyelembe kell venni az MSZ-04-93-1990 szabvány (Személyemelésre ideiglenesen felhasználható emelőberendezések biztonságtechnikai kiegészítő követelményei) előírásait. Ebben a szabványban olvasható, hogy a hordozó targoncát át kell alakítani a szabványban leírtak szerint, ezután össze kell minősítenie egy akkreditált szervezetnek. Mivel ez egy költséges eljárás, érdemes elgondolkodni azon, hogy milyen más módon lehet megoldani szabályosan a személyemelést.

Az emelőgép kezelés személyi feltételei

- Emelőgépet, targoncát az EBSZ szerint az kezelhet/vezethet akinek államilag elismert szakképesítése van. Ez a gyakorlatban az OKJ-s bizonyítvány meglétét jelenti. A régi „mustársárga” jogosítványok 2009 óta nem érvényesek, nem használható az orvosi vizsgálatok igazolására sem.
- Megszűntek a régi kezelési kategóriák, targoncás területen három új kategória létezik: vezetőüléses, vezetőállásos és gyalogkíséretű targonca, valamint nem targoncák esetén emelőgép-kezelő kivéve targonca.
- A kezelés kérdésköre további szabályozásokhoz kötött: érvényes ugyanis a 40/2009.(VIII. 31.) KHEM rendelet ami „ a közúti közlekedési ágazatban használt önjáró emelő- és rakodógépek kezelőinek képzéséről és vizsgáztatásáról” rendelkezik. A rendelet szerint a közúton közlekedő járművek megrakására valamint a rakomány közvetlen előkészítésében résztvevő targoncavezetőnek/emelőgép-kezelőnek gépkezelői jogosítványt kell szereznie az OKJ-s bizonyítvány mellé. A gépkezelői jogosítvány nagyon hasonlít a régi sárga jogosítványhoz, de valójában nem fedi azt. A gépkezelők vizsgáztatását, a jogosítványok kiadását és anyakönyvezését az NKH jogutódja, a Kormányhivatal illetékes részlege végzi.
Megbízás: Az emelőgép kezelőket a munkáltatónak meg kell bíznia a gépkezelői munkakör betöltéséhez. Tehát hiába van jogosultsága egy munkavállalónak, akit például karbantartó munkakörben alkalmaznak, targoncát, emelőgépet akkor kezelhet, ha erre a faladatra is megbízza a foglalkoztatója.

Targonca műszakos vizsgálata

- A targoncavezetőknek, emelőgép kezelőknek orvosi alkalmassági vizsgálaton kell részt venniük. A vizsgálatra vonatkozó jogszabály a 33 / 1998. ( VI. 24.) NM rendeletben olvasható. A tanúsítását vagy az új NKH-s gépkezelői jogosítványba, vagy ha ilyen nincs a kezelőnek, akkor egy orvosi szakvéleménybe kell bejegyezni. „ targonca vezetői munkakör betöltésére alkalmas” vagy „daru kezelőnek alkalmas” stb.
- A rendeletben az orvosi alkalmasság érvényességének maximális időtartama is szabályozott, életkor szerint a következőképpen alakul:
○ 40 éves korig 3 év,
○ 40 – 50 év között 2 év,
○ 50 év felett 1 év.
- Gyakori hiba, hogy az érvényességet hosszabb időre adja meg az orvos, mint a rendeletben megengedett lenne.

Ajánlatkérés

Időszakos vizsgálatok elvégzésére kérjen ajánlatot, vagy keresse szakértő kollégánkat, aki a bonyolult jogszabályok között segít kiigazodni és tanácsot ad targonca munkavédelem témakörben.